Informacje dnia

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest to obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Raport dotyczy maja 2022 r. Jak poinformował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł.