Gospodarka

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2018 roku

rawpixel-670711-unsplash
Jak plasują się statystyki obrotów towarowych handlu zagranicznego? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na ten temat.

Raport GUS dotyczy obrotów towarowych w okresie od stycznia do lipca tego roku. Wyniosły one w cenach bieżących 530,3 mld zł w eksporcie oraz 537,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,7%, a import o 6,9%.Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 151,6 mld USD, a import 153,6 mld USD (wzrost odpowiednio o 19,2% i o 21,5%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 0,8 mld USD). Eksport wyrażony w euro wyniósł 125,7 mld EUR, a import 127,3 mld EUR (wzrost w eksporcie o 6,5%, a w imporcie o 8,7%). Ujemne saldo wyniosło 1,6 mld EUR wobec dodatniego 0,7 mld EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy w raporcie GUS.