Inwestycje komercyjne

Nowe inwestycje na terenie ŁSSE

IntelligentLogistic Solutions Sp. z o.o., S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. oraz MP Production Sp. z o.o. uzyskały już zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
Spółka IntelligentLogistic Solutions Sp. z o.o. utworzy w Łodzi nowoczesne centrum logistyczne a także centrum IT wraz z serwerownią. Działalność Spółki będzie polegać przede wszystkim na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych obejmujących m.in. magazynowanie czy przeładowywanie i transport towarów, a także świadczenie usług informatycznych i usług typu callcenter. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 200 pracowników. Z kolei na terenie Podstrefy Turek ŁSSE zainwestuje MP Production Sp. z o.o. Firma należy do grupy Messer Polska – producenta i dostawcy gazów technicznych (ciekłych i sprężonych), spożywczych, medycznych oraz gazów specjalnych. Oprócz sprzedaży gazów Messer Polska oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów. Inwestycja, która zostanie zrealizowana przez MP Production zakłada budowę i uruchomienie Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego rozkładu powietrza. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej10 nowych pracowników. Spółka S. i A. Pietrucha to jeden z największych producentów parapetów z PVC w Europie. Spółka w Podstrefie Ksawerów ŁSSE chce zrealizować nową inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu produkującego wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Umożliwi to spółce poszerzenie aktualnej oferty o nowe typy grodzic winylowych stosowanych w sektorze inżynierii wodnej i lądowej. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,2 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 6 nowych pracowników oraz utrzymać etaty 36 dotychczasowych pracowników. W ubiegłym roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 682,9 mln zł oraz utworzenie 1287 miejsc pracy (715 nowych i utrzymanie dotychczasowych 572). Przez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano jak dotąd 218zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości ponad 9,6 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko 26 tysięcy miejsc pracy.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora