komentarze, opinie, gospodarka

Nowe formy energii

10Naukowcy z Finlandii chcą wymyślić jak przechowywać energię słoneczną i wiatrową na zasadzie przechowywania paliw konwencjonalnych.
System energii wolnej od szkodliwych emisji, oparty na energii słonecznej i wiatrowej jest wyzwaniem z powodu różnych poziomów dostaw. Produkcja będzie podzielona na wiele mniejszych jednostek niż ma to miejsce obecnie.
Poza wprowadzeniem nowych technologii i zasad jej magazynowania, również ustawodawstwo związane z branżą energetyczną i rynkami energii będzie musiało zostać zmienione tak aby uwzględniać potrzeby nowych form energii, ich dystrybucji i przechowywania, w tym również handlu energią słoneczną i wiatrową pochodzącą od osób prywatnych.
Wartość projektu wynosi siedem milionów euro.