Inwestycje publiczne

Niespokojni inwestorzy – PGE zarobi mniej

351PGE poinformowała o obniżenie wyniku netto spółki za ubiegły rok o ok. 875 mln zł, a EBIT o ok. 1,09 mld zł. Wpływ na to mają darzenia jednorazowe czyli rezerwy na nieotrzymane w 2013 roku bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 i odpisy dotyczące aktywów. Te pierwsze obniżą EBIT o ok. 750 mln zł, a zysk netto przynależny PGE o ok. 601 mln zł. Natomiast odpis aktualizujący wartość aktywów obniży EBIT o ok. 343 mln zł, a zysk netto przynależny PGE o ok. 275 mln zł.
Roczne sprawozdania finansowe PGE za rok ubiegły zostanie opublikowane 12 marca br. Zagrożona jest wypłata dywidendy.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora