Informacje dnia

Nieruchomości komercyjne NEPI Rockcastle promują zrównoważony rozwój

Save the bees. FMPT
Nieruchomości komercyjne NEPI Rockcastle promują zrównoważony rozwój.

Zrównoważone zarządzanie zasobami, zielone budynki, zaangażowanie na rzecz społeczności, uczciwość wobec ludzi i biznesu. Są to cztery główne filary strategii zrównoważonego rozwoju NEPI Rockcastle. Każdy z nich odzwierciedla działania poszczególnych galerii, które wchodzą w skład portfolio oraz mają wpływ na środowisko i otoczenie. Ambitne podejście grupy zakłada m.in. uniezależnienie energetyczne oraz produkcję energii odnawialnej na własne potrzeby czy osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Zobowiązania dotyczą również 12 galerii zlokalizowanych w Polsce.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora