Informacje dnia

Młode Miasto. Wspólne Dziedzictwo, Wspólna Przyszłość – debata zakończona

Młode Miasto. Wspólne Dziedzictwo, Wspólna Przyszłość

Dnia 30 listopada w Gdańsku odbyła się debata Młode Miasto. Wspólne Dziedzictwo, Wspólna Przyszłość.

Spotkanie odbywało się w formule „Złotego Trójkąta”, w której tradycyjnie biorą udział przedstawiciele władz samorządowych, środowiska naukowe i przedstawiciele biznesu. Jej organizatorami byli Pracodawcy Pomorza, Politechnika Gdańska oraz Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego.

Debata dotyczyła przyszłości zabudowy terenów po dawnej Stoczni Gdańskiej, które w ścisłym centrum obejmują obszar 73 ha, a które od 20 lat stanowią własność prywatnych inwestorów. Szeroko zakrojone plany inwestycyjne zakładają stworzenie tam nowej dzielnicy Gdańska. Obszar ma stać się wizytówką miasta dzięki rewitalizacji dawnych hal stoczniowych, a także nowym budynkom hotelowym, biurowym i mieszkalnym. Inwestorzy planują tam stworzenie nowych nabrzeży, przestrzeni publicznych i innej zróżnicowanej w swoich funkcjach zabudowy.