komentarze, opinie, gospodarka

Mieszkanie Plus – zrób test zdolności, zanim zaczniesz szukać mieszkania

DeathtoStock_Meticulous-04
Rząd wyszedł do Polaków z nową propozycją mieszkaniową. Chodzi o program Mieszkanie Plus, następcę programu Mieszkanie dla Młodych. Nowa rządowa propozycja ma na celu uzupełnić deficyt mieszkaniowy w Polsce. O ile program początkowo zakładał dostępność dla wszystkich, o tyle może się okazać, że konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów. Dzięki temu na wsparcie w ramach programu będą mogły liczyć najbardziej potrzebujące osoby.

Celem programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie liczby tanich mieszkań do wynajęcia. Rząd planuje budowę trzech milionów mieszkań w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Mieszkania maja powstawać na terenie całego kraju, zarówno w największych aglomeracjach miejskich, jak i mniejszych miejscowościach.
ustawa o Narodowym Programie Mieszkaniowym jasno określa, że z programu może skorzystać każda osoba fizyczna, która podpisze zobowiązanie odnośnie regularnego opłacania czynszu za wynajem mieszkania. Przewidziane są dopłaty do czynszu, z których w pierwszej kolejności skorzystać będą mogły osoby o niskich zarobkach oraz rodziny wielodzietne.

Zgodnie z danymi na stronie Internetowej programu Mieszkanie Plus, na zakup własnego mieszkania nie stać aż 40 procent Polaków. Możliwość skorzystania z programu byłaby dla tych osób atrakcyjną alternatywą.

Żeby dowiedzieć się, czy będziemy mieli szanse na wynajęcie mieszkania w ramach rządowego programu, możemy wykonać test zdolności. Jest on dostępny w formie ankiety na stronie Internetowej programu Mieszkanie Plus.
Test ten został stworzony właśnie po to, aby wstępnie oszacować szanse na kwalifikację do programu.
Pojawia się pytanie, że skoro program ma być dostępny dla wszystkich, to po co test zdolności? Samorządy zwracają uwagę, że zainteresowanie programem jest tak duże, że konieczne może okazać się wprowadzenie dodatkowych kryteriów, które określałyby grupę pierwszeństwa. Takimi kryteriami mogą być określone grupy zawodowe, miejsce urodzenia, wykształcenie itp.
Za każdą odpowiedź w teście przyznawane są punkty od 0 do 20. Im więcej punktów uda się uzyskać, tym większe będziemy mieć szanse na kwalifikację do programu. W ankiecie należy określić ilość posiadanych dzieci, swój wiek oraz stan cywilny. W następnym kroku będziemy musieli określić swój rodzaj zatrudnienia. W teście padają również pytania o to, czy posiadamy prawo do jakiejś nieruchomości, wynajmujemy mieszkanie, lub czy obejmują nas preferencyjne warunki (niepełnosprawność członka rodziny, rodzina wielodzietna, trudna sytuacja finansowa). Dalej będziemy musieli określić, czy przysługuje nam prawo do mieszkania komunalnego i czy korzystamy ze wsparcia pomocy społecznej. Należy również określić swoją sytuację finansową.
W pierwszej kolejności szansę na kwalifikację do programu Mieszkanie Plus mają mieć rodziny wielodzietne oraz osoby o stałych dochodach (zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego i zbyt wysokich, żeby otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne). Pierwszeństwo będą miały również osoby płacące podatek dochodowy na obszarze danej gminy oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Na kwalifikację do programu większą szansę mają ponadto mieć osoby szczególnie pożądane na terenie danej gminy (np. pracujące w konkretnym sektorze). Co istotne, kryteria naboru określone są przez ustawę, jednak dodatkowo indywidualne kryteria ustalać będą mogły samorządy.

Podsumowując, program Mieszkanie Plus ma być zdecydowanie bardziej dostępny dla wszystkich podatników, niż poprzednie programy rządowe. Samorządy mogą jednak zacząć wprowadzać dodatkowe kryteria w sytuacja, kiedy zainteresowanie programem okaże się zbyt duże w danym regionie. To, jakie dodatkowe kryteria zostaną wyznaczone, zależy indywidualnie od każdego samorządu.