Gospodarka

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach wg GUS

ej-yao-194786-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat nt koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. Jest to raport za grudzień 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie GUS, w grudniu 2021 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie br. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”. Z kolei w przypadku składowych „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.

Najlepiej i jednocześnie korzystnie[1] koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.


[1] Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.