rynek terenów inwestycyjnych na sprzedaż

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2022 roku wg GUS

benjamin-davies-260884-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport nt koniunktury w gospodarstwach rolnych. Jest to raport za pierwsze półrocze 2022 roku.

Jak czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego, w ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2021 r., jak i czerwcowa koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Równie pesymistyczne były prognozy na II półrocze 2022 r. Ogólnie pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym. – czytamy w podsumowaniu raportu GUS.