Gospodarka

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.

DeathtoStock_Wired3
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jest to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wzrosły o 0,7 %. – czytamy na stronie GUS.