Gospodarka

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku

fabian-blank-78637-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 roku.

Jest to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Jak czytamy na stronie GUS, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.