Inwestycje publiczne

Jak zaoszczędzić na podatku

Pieniądze odkładane na emeryturę w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego można odliczyć od dochodu w zeznaniu za bieżący rok. Wciąż można załapać się na tę ulgę, trzeba tylko do końca roku założyć konto i wpłacić pieniądze. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego można zakładać od stycznia. Program, choć oferuje zachęty podatkowe – zwolnienie z podatku Belki i odliczenia od dochodu – furory jednak nie robi. Być może w ostatnich tygodniach 2012 roku Polacy przypomną sobie o tym, że z tytułu oszczędzania na emeryturę przysługuje ulga podatkowa i IKZE zaczną jednak zakładać. Zgodnie z prawem w ciągu roku na konto można wpłacić 4 proc. podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej, nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków. W 2012 r. daje to maksymalną kwotę ok. 4 tys. zł – tyle mogą odliczyć osoby, które osiągają najwyższe dochody (powyżej 250 proc. średniej krajowej stanowiącej podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne). Zarabiający najmniej, 12-krotność płac minimalnych, odliczą tylko 665 zł. Ci pierwsi zapłacą 1290 podatku mniej, drudzy – 120 zł. Jeśli dochody do 15 września poprzedniego roku kalendarzowego były niższe niż 12-krotność wynagrodzenia minimalnego (mniej niż 17 tys. zł), to w następnym roku na nowe konto można wpłacić równowartość 4 proc. od 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 660 zł. Nieco wyższy jest limit dla samozatrudnionych odprowadzających najniższą składkę na ubezpieczenie emerytalne. W ich przypadku w 2011 r. podstawa wymiaru nie przekroczyła 25 tys. zł, więc na IKZE mogą wpłacić w tym roku mniej niż 1 tys. zł. Jedyną wadą IKZE jest to, że o ile teraz odkładający na emeryturę nie płaci podatku, o tyle w przyszłości, gdy będzie chciał z nich skorzystać, będzie musiał podzielić się z państwem. Wypłata będzie opodatkowana zgodnie ze skalą (obecnie 18 proc. i 32 proc.).
IKZE nie należy mylić ze indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE). Cel jest ten sam – odkładanie na emeryturę, ale zasady, na jakich funkcjonują oba programy, już zupełnie inne. Najważniejsza różnica polega na tym, że pieniędzy wpłaconych na IKE nie można odliczyć od od dochodu. Za to przy ich wypłacie nie zapłacimy podatku dochodowego. Pod jednym warunkiem – w chwili podjęcia środków musimy mieć ukończone 60 lat


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora