Informacje dnia

Jak wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

notes
ZDG TOR zaprasza na szkolenie, które przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką systemów zarządzania. Uczestnikom szkolenia przedstawiane jest praktyczne rozumienie wymagań nowej normy. W efekcie możliwe jest wprowadzanie do obecnego w danej organizacji systemu zarządzania zmian zgodnych z wymaganiami ISO lub zaplanowanie wdrożenia takiego systemu w firmie.

ZDG TOR zaprasza na szkolenia, podczas których zostanie omówiony model zintegrowanego systemu zarządzania:
w dniu 11 lutego: wg norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – poziom podstawowy;
18 lutego: wg norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 – poziom rozszerzony dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników ISO.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, pracowników działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.