Rynek powierzchni handlowych

Inwestycje w nieruchomości komercyjne – nowe trendy

Wg Colliers International napływ kapitału pochodzącego z Azji na rynek nieruchomości komercyjnych w regionie może być wyższy niż w zeszłym roku.
W najnowszym raporcie eksperci podkreślają, że podczas gdy wartość inwestycji dokonanych przez inwestorów z Republiki Południowej Afryki w 2017 roku będzie prawdopodobnie niższa od rekordowych wyników z roku 2016, wysokość inwestycji pochodzących z Azji może dorównać zeszłorocznej wartości lub ją przekroczyć, zakładając dużą liczbę potencjalnych źródeł, z których może napływać kapitał z tego szerokiego, „głębokiego” i płynnego rynku.
Inwestorzy z Azji widzą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej możliwość dywersyfikacji dającej wyższe zwroty inwestycyjne i wiążącej się z podwyższonym ryzykiem w porównaniu do inwestycji w Europie Zachodniej, zgodnie z treścią raportu opublikowanego w trakcie MIPIM przez Colliers International: „The Changing of the Guard. New trends in CEE Investment”.
Można oczekiwać, że 21-procentowy udział regionu CEE we wszystkich inwestycjach o łącznej wartości 12,2 mld EUR w roku 2016 będzie rosnąć w roku 2017 i w kolejnych latach. Najbardziej prawdopodobnymi motorami tego wzrostu są względne poziomy zwrotów inwestycyjnych oraz rozbudowa siatki połączeń w regionie.