prezenter inwestycji

Invest_in_Bydgoszcz_205x290+5mm_spad_en-1

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz nieruchomości dedykowany dla przedsiębiorców lokalnych oraz nowych inwestorów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Miasta Bydgoszczy i poszukują atrakcyjnych lokalizacji.

Oferta inwestycyjna zawiera tereny, których właścicielem jest Gmina Bydgoszcz, Skarb Państwa lub też osoby prywatne. Są to nieruchomości zabudowane, jak i niezabudowane, o różnym przeznaczeniu w tym tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i również te, na których obowiązuje tzw. Studium.

Invest_in_Bydgoszcz_205x290+5mm_spad_en-1 (2)