Z życia spółek

Historia Grupy WGN – jak to się zaczęło…

skadrowane PrezesZ początkiem lat 90-tych rozpoczął się dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w Polsce. Był to idealny czas dla odważnych i kreatywnych przedsiębiorców, którzy często metodą prób i błędów, tworzyli i kształtowali silne podwaliny pod obecny polski rynek obrotu nieruchomościami.
Jeden z pionierów polskiego rynku nieruchomości, współtwórca dzisiejszej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Leszek Michniak, czyli Prezes Grupy WGN- najstarszej i największej polskiej sieci franczyzowej zajmującej się obrotem nieruchomościami, opowie o kulisach powstania WGN.

Leszek Michniak pierwsze doświadczenia w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami zdobywał od 1990 roku. Wtedy to założył i prowadził autorski program telewizyjny – stworzony od podstaw samofinansujący się dział – Giełdę Nieruchomości przy pierwszej prywatnej telewizji w Polsce – Echo. Założyciel WGN z wykształcenia jest architektem, dzięki temu mógł doradzać klientom, jaki potencjał ma każda nieruchomości, jak i przekazywać wizję rozbudowy, zmiany funkcji itp.
W roku 1991 została założona we Wrocławiu obecna Wielka Giełda Nieruchomości, której celem jest bezpieczne i profesjonalne pośrednictwo i przeprowadzanie transakcji na rynku nieruchomości. Dwa lata później WGN posiadał już trzy własne biura we Wrocławiu, a rok później w Jeleniej Górze powstał pierwszy oddział franczyzowy.
W strategii WGN miał tworzyć sieć własnych oddziałów na terenie całej Polski. Jednak zakładanie biur w odległych od Centrali miastach wiązałoby się z dużymi inwestycjami, wkładem pracy, a co najważniejsze – nadzorowaniem dziesiątek agentów na odległość. Idealnym rozwiązaniem okazał się system rozwijania sieci, oparty na zasadach franczyzy. Było to pionierskie i bardzo nowatorskie rozwiązanie jak na początek lat 90-tych XX wieku. W ten sposób zaczęła powstawać sieć franczyzowa WGN. Marka WGN już wtedy była rozpoznawalna i budziła zaufanie w Polsce. Tak zaczął kształtować się autorski pakiet know-how, który po wielu aktualizacjach, sprawdza się z sukcesem do tej pory.
Sukces Grupy WGN stał się z kolei inspiracją do powstania kilku innych konkurencyjnych sieci franczyzowych. Jednak to WGN jest tą pierwszą, w pełni polską, a zarazem największą siecią.

122[S]

Jednym z czynników, które pomogły WGN zostać liderem na rynku, było nowatorskie podejście do marketingu. W ostatniej dekadzie XX wieku nie było Internetu, który obecnie jest głównym narzędziem reklamowo-marketingowym. WGN znalazł unikatowe rozwiązanie wydając 5 tytułów prasowych. Dzięki temu stał się przy okazji potentatem wydawniczym w branży nieruchomości a jego nieruchomość docierały do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na świecie.
W latach 1996-1998 zostały otwarte 3 modelowe własne biura z granatowo-czerwono-białym logo WGN, których głównym zadaniem było wsparcie dla rozwoju sieci. Oddziały w Warszawie, Katowicach i Gdyni przyczyniły się do dynamicznego rozwoju sieci franczyzowej. W roku 2000 Grupa WGN liczyła już 48 biur w całej Polsce. A trzy lata później utworzono pierwsze biura za granicą, na Węgrzech i w Rosji.
Grupa WGN nie byłaby liderem bez zaangażowania i ciężkiej pracy wielu ludzi. Obecnie tworzy ją ponad pół tysiąca menagerów, agentów, doradców ds. nieruchomości, finansów, obsługi deweloperskiej, analityków, prawników, speców od reklamy i PR, jednym słowem Grupa WGN to najwyższej klasy eksperci.
Partnerem do rozmów dla WGN jest każdy, ale franczyzobiorcą mogą zostać tylko nieliczni. Ludzie nastawieni na sukces, głodni wiedzy i ponadprzeciętni managerowie, którzy potrafią budować i prowadzić własne zespoły, są idealnymi Partnerami. Blisko trzydziestoletnie doświadczenie na rynku pozwala Grupie WGN stale osiągać rekordowe ilości bezpiecznych transakcji, również na rynku międzynarodowym.

Koncern WGN przez lata swojej działalności na rynku wypracowała skuteczną strategię pozyskiwania ofert i klientów, gwarantującą wysokie zyski i pozycję niekwestionowanego lidera. Wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi i technologii pozwala Agentom i Partnerom plasować się zawsze w czołówce branży nieruchomości. Najnowszym osiągnięciem ostatnich miesięcy jest realizacja przez Grupę WGN trzech przedsięwzięć deweloperskich – budowy apartamentów w Międzyzdrojach, Szczecinie i w Ełku. Ponadto WGN wraz z Europejskim Instytutem Nieruchomości otworzył Akademię Nieruchomości i Inwestycji, której celem jest szkolenie wysokiej klasy profesjonalistów.

Sieć franczyzowa WGN oparta na zasadach partnerskich ciągle się rozwija, pozyskuje nowych klientów, w tym z rynku międzynarodowego, przeprowadza spektakularne transakcje i pomimo dużej konkurencji osiąga coraz większe przychody. Stałe miesięczne opłaty, brak dodatkowej prowizji od obrotów i regularne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zapewniają współprace na jasnych i uczciwych warunkach. WGN oferuje potencjalnym Partnerom wsparcie merytoryczne i prawne, pomoc przy promowaniu ofert oraz dostęp do rozbudowanej bazy nieruchomości.