Gospodarka

GUS: skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2018 rok

volkan-olmez-73767-unsplash
Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 r. wzrósł realnie o 5,1%, w porównaniu z 2017 r. Wynik nie zmienił się w stosunku do

opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny prezentuje pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2018 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2017 rok.
Obliczany w tym czasie PKB jest podstawą do szacunków dochodu narodowego brutto oraz notyfikacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. październikowa notyfikacja EDP 2019 r.).
Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2018 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 23.04.2019 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2018 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.
Zmiany w wartościach absolutnych nie wpłynęły na zmianę dynamiki realnej PKB w 2018 r.
Ponadto, prezentowane wcześniej dane za lata 2015-2017 dotyczące produktu krajowego brutto uległy zmianie głównie z tytułu przeklasyfikowania do sektora instytucji rządowych i samorządowych jednostek z sektora przedsiębiorstw niefinansowych, sektora instytucji finansowych oraz sektora instytucji niekomercyjnych, które zgodnie z ESA 2010 są jednostkami niekomercyjnymi lub spełniają inne kryteria klasyfikowania jednostek do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Z tego tytułu zmieniły się wartości dla następujących transakcji: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz w konsekwencji wartość dodana brutto i spożycie publiczne.

Źródło: Raport GUS.