Gospodarka

GUS: Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 254,9 mld PLN w eksporcie oraz 251,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,5 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. eksport wzrósł o 0,6%, a import spadł o 0,4%
.

Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19 to nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. W danych za marzec, odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, tzn. w eksporcie o 5,6%, a w imporcie o 2,5% w stosunku do marca ub. roku.

Dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w marcu w eksporcie, jak i w imporcie obniżyła się w porównaniu z marcem ub. r., wyniosła odpowiednio 97,8% i 93,0%.

 

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.