Informacje dnia

GUS nt deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku

fabian-blank-78637-unsplash

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej informację nt deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jest to informacja za lata od 2019 do 2022 roku.
Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 115 137 mln zł. Deficyt ten stanowi 3,7% PKB. Z kolei dług sektora wyniósł 1 512 227 mln zł. wynik ten stanowi 49,1% PKB.