Z życia spółek

GTC prezentuje wyniki finansowe za 2017 r.

notesGrupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości. Od powstania w 1994 r. Grupa GTC zrealizowała 67 najwyższej jakości, nowoczesne, obiekty biurowe i handlowe z łączną powierzchnią całkowitą wynoszącą blisko 1,2 miliona m kw. w całej Europie Wschodniej.

W 2017 r. osiągnęliśmy świetne wyniki dzięki ukończeniu kilku naszych projektów i zakupie nowych, w połączeniu z doskonałym zarządzaniem aktywami z bieżącego portfolio. W efekcie wartość NAV oraz FFO znacznie wzrosła” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC.
Spółka GTC opublikowała w ostatnim czasie raport finansowy za 2017 rok. Wynika z niego, że Grupa GTC zakończyła rok na plusie i szykuje się na dalszy, dynamiczny rozwój. Już na wstępie sprawozdania możemy przeczytać, że zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 51% do 189 mln euro (125 mln euro w 2016 r.), zysk na akcję wyniósł 0,34 euro (0,34 euro w 2016 r.), a rentowność kapitału 18%.