Z życia spółek

Grupa Dekpol w I kwartale br. zwiększyła przychody o 10%

Dekpol S.A. publikuje raport finansowy - wyniki w górę

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 10% do 177,6 mln zł. Grupa Kapitałowa specjalizująca się w generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych wypracowała w tym okresie 5,9 mln zł zysku netto.

Grupa Kapitałowa Dekpol w pierwszym kwartale 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 177,6 mln zł, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wypracowała 5,9 mln zł zysku netto, w porównaniu do 9,0 mln zł rok wcześniej. Wartość kapitałów własnych wzrosła z kolei o 3,1% do 197,5 mln zł.

„Początek roku był udany dla wszystkich naszych obszarów działalności. W zakresie Generalnego Wykonawstwa osiągnęliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 9% w ujęciu rok do roku. Koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. Wszystkie projekty były i są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych”- podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A.

W ramach segmentu Generalnego Wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec marca br. realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 621 mln zł netto. Do realizacji pozostawały projekty o łącznej wartości niemal 280 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowanych w 2019 roku.

Początek roku był również udany dla segmentu deweloperskiego, który został wyodrębniony z początkiem bieżącego roku do spółki celowej. Na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych w pierwszych trzech miesiącach br. sprzedanych zostało 141 mieszkań. Jednocześnie w wyniku finansowym za pierwszy kwartał br. rozpoznanych zostało 80 lokali.