Gospodarka

Finansowanie projektów efektywności energetycznej w formule Light-As-A-Service w Polsce – Susi i Luneos podpisały umowę

Menedżerowie Luneos (od prawej) Z.Prokopowicz M.Kozłowski Ł.Dobrowolski
SUSI Partners AG (SUSI) w ramach swojego funduszu SUSI Energy Efficiency Fund (SEEF) rozpoczęło współpracę z Luneos w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

SEEF i Luneos podpisały umowę ramową w zakresie finansowania projektów w Polsce w formule Light-as-a-Service (LaaS), czyli dostarczania oświetlenia jako usługi, o wartości do 30 milionów euro. Finansowanie będzie wykorzystane w celu realizacji projektów LaaS, głównie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie przez SEEF pierwszego portfela projektów LaaS wpłynie na redukcję emisji CO2 na poziomie do 45 000 ton.

„Środki pozyskane od europejskiego lidera finansowania projektów w zakresie transformacji energetycznej umożliwią nam, po raz pierwszy w Polsce, długoterminowe, nawet 10-letnie, finansowanie projektów efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wierzymy mocno w wygenerowanie znaczących oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej dla naszych klientów i obniżenie emisji CO2 na bazie tego modelu usługowego. Widzimy duże zainteresowanie klientów ofertą oświetlenia jako usługi, szczególnie w kontekście obserwowanych w ostatnim okresie wzrostów cen energii elektrycznej dla klientów MŚP.” – ocenia Zbigniew Prokopowicz, Prezes Luneos.