Inwestycje publiczne

Emperia wygrała z Ernst & Young Audit

Na rzecz spółki Emperia, Sąd Arbitrażowy zasądził zapłatę przez firmę Ernst & Young Audit kwoty 795 tys. złotych. Postępowanie to toczyło się od maja 2012 roku. Poza wymienioną kwotą firma Ernst & Young Audit jest zobowiązana pokryć koszty postępowania, które wyniosły 839 tys. złotych.
Sprawa związana jest konfliktem, który zaistniał w związku z raportem dotyczącym ustalenia ceny na akcje i udziały, jakie miała przejąć spółka Eurocash. Jak pisano w komunikacie z maja 2012 roku, w wyniku niewykonania zobowiązania przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. powstał spór o cenę za udziały i akcje pomiędzy Spółką a Eurocash S.A. W następstwie tego zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe zakończone ugodą, polegającą na sprzedaży udziałów i akcji za cenę niższą niż wynikającą z umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a Eurocash S.A. Emperia żądała, tytułem strat poniesionych przez spółkę, łącznie ponad 431 mln złotych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora