Z życia spółek

Dynamiczny rozwój fińskiego dewelopera YIT w Polsce efektem wzmocnienia zespołu

Konrad_Borzęcki

Fiński deweloper YIT notuje dynamiczny rozwój w Polsce, co wymaga wzmocnienia zespołu.

w efekcie od dnia 1 lipca 2021 roku do firmy dołączył Konrad Borzęcki. Objął on stanowisko dyrektora ds. ekspansji oraz prokurenta. Od wielu lat związany jest z rynkiem nieruchomości, a w YIT odpowiedzialny będzie za  pozyskiwanie gruntów pod kolejne inwestycje, rozwijanie relacji biznesowych w zakresie potencjalnych akwizycji oraz poszukiwanie partnerów do współpracy na zasadzie JV.
Konrad Borzęcki od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem nieruchomości. Doradzał największym firmom deweloperskim w zakresie rozbudowy portfolio o nowe inwestycje, zarówno mieszkalne, jak i komercyjne.

Naszym strategicznym celem jest dynamiczny wzrost na rynku nieruchomości oraz tworzenie nowych projektów deweloperskich, do czego niezbędne jest pozyskiwanie kolejnych gruntów, otwartość na wspólne przedsięwzięcia czy akwizycje istniejących podmiotów. Jestem przekonany, że Konrad, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej skuteczności, przyczyni się do dalszego rozwoju YIT na polskim rynku. Witamy w zespole! – mówi Tomasz Konarski, prezes zarządu YIT w Polsce.

Cieszę się, że dołączyłem do kadry menadżerskiej największego dewelopera w Finlandii, znanego z wysokiej jakości i wiarygodności oraz ustabilizowanej pozycji w Polsce. Wierzę, że moje doświadczenia zawodowe przyczynią się do rozwoju YIT i dalszych sukcesów firmy – mówi Konrad Borzęcki, dyrektor ds. ekspansji, prokurent w YIT.