komentarze, opinie, gospodarka

Dlaczego współpraca z firmą inżynierską zmienia procesy inwestycyjne i co w jej podejściu jest kluczowe?

Jacek Korwin Małaszyński
W biznesie, jak w fizyce – nie ma jednostronnych relacji. Zmieniamy procesy inwestycyjne, tak jak i one zmieniają sposób działania Grupy APP. Mamy za sobą 16 lat doświadczenia i setki projektów w obszarze nieruchomości biurowych i komercyjnych. Nasza praca wpisała się na stałe w polski krajobraz urbanistyczny, a każda inwestycja to dla nas olbrzymia motywacja i doświadczenie, które sprawiają, że pracujemy na pełnych obrotach – bez względu na aktualną sytuację i nastroje rynkowe.

Spis treści:
Wsparcie skrojone na miarę
Profesjonaliści w każdym calu
Nowoczesne projekty komercyjne
Partner, na którym można polegać

Początki APP-Projekt sięgają 2005 r. Firmę założył mój tata, Piotr Korwin-Małaszyński. Od początku działalności wyróżniało nas to, że rozumieliśmy swoich Klientów, proaktywnie odpowiadaliśmy na ich potrzeby i umieliśmy dopasować ofertę do oczekiwań ówczesnego rynku. Dzięki takiej kulturze pracy dzisiaj posiadamy już 3 odziały i zatrudniamy na stałe ponad 150 ekspertów w całej Polsce. Umiejętność słuchania Klientów przekłada się na nowe kontrakty i współpracę z największymi deweloperami.

Wsparcie skrojone na miarę
Jesteśmy wszechstronni, a to jedna z kluczowych cech liderów branży – oferujemy niezwykle szeroki wachlarz usług. Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami – działamy jako inwestor zastępczy. Na początku określamy potrzeby i planujemy szczegółowo pracę wokół danej inwestycji, wspieramy inwestora w organizacji przetargów na wybór generalnego wykonawcy, opiniujemy umowy, czuwamy nad niemal każdym aspektem procesu inwestycyjnego. Zarządzamy budową i prowadzimy nadzór nad jej realizacją, aby przebiegała zgodnie z harmonogramem i regulacjami prawnymi. Na każdym etapie budowy mogą pojawić się niedopatrzenia choćby ze strony wykonawców, co skutkuje opóźnieniami, niedostateczną jakością i może przełożyć się na straty finansowe. Prowadząc projekt, nasza Firma reaguje na bieżąco i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów. To bardzo odpowiedzialna, ale niezwykle satysfakcjonująca rola – daje nam poczucie rzeczywistego wpływu na kształt i przebieg budowy oraz na jej finalny sukces. Dzięki skutecznemu nadzorowi nasz Klient ma pewność, że inwestycja zostanie właściwie zaplanowana, przeprowadzona, rozliczona i oddana do użytku. Każdy projekt wymaga innego podejścia, dlatego naszym partnerom oferujemy również wsparcie w zakresie generalnego wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego i bankowego oraz szereg usług specjalistycznych, w tym projektowanie, doradztwo, prowadzenie przetargów czy tworzenie raportów Due Diligence.

Profesjonaliści w każdym calu
Od lat realizujemy pełne spektrum projektów w branży, współpracujemy zarówno z mniejszymi deweloperami jak i liderami na rynku, więc mamy świadomość, jak istotną rolę odgrywa sprawnie działający zespół. Tworzymy go z wielką starannością, dlatego może on podjąć się każdego zlecenia – nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i praktyczne doświadczenie – bez tego żadna firma branży inżynierskiej nie zdziała wiele na rynku nieruchomości. Z tego powodu niezmiennie dbamy o nasz zespół i zatrudniamy ekspertów o różnych specjalizacjach: inżynierów, architektów, urbanistów, managerów. To, co nas wyróżnia to fakt, że pracownicy działają w naszej Firmie na stałe. Taka strategia buduje zaufanie, zwiększa komfort pracy i motywuje, a w efekcie we wszystkich spółkach Grupy APP wzrasta wydajność.

Nowoczesne projekty komercyjne
Ta wydajność przekłada się na rozmiar naszego portfolio i kolejne ambitne zlecenia. Mamy na swoim koncie kilkaset ukończonych projektów i kilkadziesiąt aktywnych kontraktów.

Szczególne znaczenie mają dla nas projekty komercyjne typu mixed-use. To stosunkowo nowy trend w budownictwie, ale już teraz bardzo intensywnie wpływa na kształt przestrzeni miejskiej w Polsce, zwłaszcza w dużych ośrodkach. Obiekty mixed-use są wymagające z uwagi na niezwykle szeroki zakres funkcji użytkowych, a przez to złożone uwarunkowania projektowe. Dodatkowo, niejednokrotnie inwestycje te powstają w oparciu o rewitalizację zabytkowych brył, na przykład na terenach pofabrycznych, co przekłada się na dodatkowe wyzwania aranżacyjne i prawne. W takich projektach w pełni wykorzystujemy nasze kompetencje. Mieliśmy przyjemność współtworzyć szereg znaczących obiektów mixed-use w całej Polsce. Na rynku stołecznym uczestniczyliśmy w pracach przy Willi Fabrykanta w Browarach Warszawskich w charakterze kierownika budowy, zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru nad pracami podlegającymi ochronie konserwatorskiej. We Wrocławiu byliśmy odpowiedzialni za zorganizowanie przetargu i nadzór nad wybranymi robotami budowlanymi przy jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta – Sky Tower. Z kolei w Poznaniu zespół APP-Projekt działał w zakresie nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem oraz kosztami w ramach inwestycji Nowy Rynek. Nie można zapomnieć o Calisia One – w Kaliszu operowaliśmy jako bankowy inspektor nadzoru. Tę funkcję sprawujemy również w Krakowie, przy aktualnie trwającym projekcie – Browarze Kleparz.
Przy wielu obiektach komercyjnych, w tym mixed-use, działa z naszej strony Piotr Pluciński, Dyrektor Techniczny, posiadający niezwykle szerokie doświadczenie w tego typu inwestycjach.

Definiuje główne wyzwania takich projektów i podkreśla kluczowe obszary wsparcia przez APP-Projekt:
– Coraz częściej inwestorzy zwracają się do nas z prośbą o zaangażowanie w projekt inwestycyjny już po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji nierokującego oferenta czy przetargu. Najczęstszą przyczyną braku porozumienia z oferentami okazują się przyjęte – bez szczegółowej analizy i koordynacji – rozwiązania projektowe opracowane “na wyrost”, które oferenci i ich podwykonawcy traktują literalnie podczas przygotowania kosztorysu.

W takich sytuacjach przystępujemy do szczegółowej analizy przeprowadzonej procedury przetargowej, dokumentacji, warunków i założeń projektu. W znakomitej większości diagnoza naszych specjalistów pozwala ustalić i zniwelować przyczyny nieścisłości powodujących kosztowne postępowania związane z zarządzaniem ryzykiem.

Bardzo częstym przypadkiem w obiektach typu mixed-use są też niespójności pomiędzy współistniejącymi w projektach uwarunkowaniami i wymaganiami branżowymi, które skumulowane w ramach jednej inwestycji eskalują parametry pożarowe, akustyczne, środowiskowe czy techniczne. Nasi eksperci znajdują punkty zapalne i poprzez drobne korekty założeń projektowych pozwalają inwestorom uniknąć spirali wymagań warunków technicznych i multiplikowania instalacji czy elementów wyposażenia, które w konsekwencji mogą prowadzić do zatrzymania prac lub opóźnień na budowie.

W jednej z ostatnich inwestycji, przy których mieliśmy okazję pracować, wystąpiło przewymiarowanie elementów konstrukcyjnych, zawyżenie parametrów instalacji budynkowych i ochronnych. Powyższe kwestie mogły skutkować dodatkowymi wydatkami inwestycyjnymi szacowanymi na miliony złotych. Po naszym audycie, optymalizacji i właściwym dopracowaniu założeń projektowych inwestorowi udało się uniknąć tych kosztów i wprowadzić wyraźne optymalizacje budżetowe.
Właśnie dlatego najkorzystniejszym z punktu widzenia inwestora – zwłaszcza w kwestii tempa prowadzenia inwestycji oraz budżetu – jest współpraca z działem eksperckim APP-Projekt już na etapie projektowania i uzgodnień oraz uzyskiwania pozwoleń. Taka strategia zwraca się naszym Klientom z nawiązką.

Partner, na którym można polegać
Jakość naszej pracy, zaangażowanie i elastyczne podejście przekładają się na spokój i oszczędności inwestorów, którzy wracają do nas przy kolejnych projektach. Cenimy długotrwałe relacje biznesowe. Od lat współpracujemy z ważnymi graczami na polskim rynku nieruchomości, zarówno biurowych i magazynowych – Panattoni, Echo Investment, IKEA Property Poland – jak i mieszkaniowych – OKAM Capital, RONSON Development, ROBYG. Znaczna część nowych Klientów Grupy APP to inwestorzy, którym zostaliśmy poleceni. Jesteśmy dumni, że Klienci darzą nas zaufaniem, dzięki któremu cała Grupa APP może mieć swój udział w realizacji wielu ambitnych projektów na rynku.

Autor: Jacek Korwin-Małaszyński, Członek Zarządu APP-Projekt.