Z życia spółek

Dennis Selinas nowym dyrektorem generalnym Grupy Globalworth

3eb3a373adc339bcce64eb474b2b5e92

Dennis Selinas został mianowany dyrektorem generalnym Grupy Globalworth.

Wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, firma Globalworth, poinformowała o  mianowaniu Dennisa Selinasa na nowego dyrektora generalnego Grupy. Zarząd firmy i Dimitris Raptis, CEO, uzgodnili, że Raptis ustąpi z funkcji CEO i członka zarządu z dniem 31 grudnia 2022 r. W dalszym ciągu będzie on wspierał Globalworth w roli doradcy. Dimitris Raptis dołączył do zarządu spółki jako zastępca dyrektora generalnego i dyrektor ds. inwestycji przed jej pierwszą ofertą publiczną (IPO) na londyńskim parkiecie AIM w 2013 r., a następnie został dyrektorem generalnym w 2020 roku.

„W imieniu Zarządu chciałbym wyrazić nasze podziękowania i uznanie dla Dimitrisa za jego zaangażowanie i poświęcenie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Odgrywał on kluczową rolę, zwłaszcza w ostatnich kilku trudnych latach, w kierowaniu spółką w celu osiągania ciągłych, dobrych wyników oraz w kształtowaniu planów Globalworth na przyszłość. Pomógł również w wykształceniu pierwszorzędnego zespołu zarządzającego, który pod przyszłym kierownictwem Dennisa jest obecnie bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia działalności. W imieniu Zarządu chciałbym powitać Dennisa w jego nowej roli w Globalworth. Rozległe doświadczenie Dennisa i dorobek w branży nieruchomości i finansów w Europie Środkowo-Wschodniej jest właściwym dopasowaniem do firmy i będzie miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia jej dominacji na rynku biurowym”- powiedział Martin Bartyzal, Przewodniczący Rady Dyrektorów Globalworth Group.

Jestem zaszczycony, że mogę objąć stanowisko dyrektora generalnego w Globalworth, wiodącego właściciela powierzchni biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady byłem świadkiem niezwykłego wzrostu portfolio Globalworth, w którym znajdują się wysokiej jakości, funkcjonalne i trwałe powierzchnie biurowe wybierane przez najbardziej wymagających najemców. Zamierzam realizować wizję firmy polegającą na ciągłym unowocześnianiu jej aktywów, doskonałości operacyjnej i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej, która czyni ją preferowanym wynajmującym w Rumunii i Polsce. W szybko zmieniającym się zewnętrznym środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym planujemy realizować dobrze opracowaną strategię przy wsparciu wnikliwego zespołu, który odegrał kluczową rolę w ewolucji Globalworth do jej obecnej, znaczącej pozycji rynkowej. Wszystko co firma osiągnęła do tej pory jest solidną podstawą do dalszego przemyślanego wzrostu, innowacji w zarządzaniu aktywami i ciągłej poprawy jakości usług świadczonych naszym najemcom oraz dostarczania wartości naszym udziałowcom” – Dennis Selinas, Dyrektor Generalny w Globalworth Group.