komentarze, opinie, gospodarka

Czy branża nieruchomości inwestycyjnych może zadbać o ekologiczną przyszłość miast

Artur Łeszczyński_Skanska RD Poland

Firmy deweloperskie coraz częściej postrzegają zrównoważony rozwój w kontekście strategicznego myślenia o inwestycjach. Na drodze do adaptacji nowych sposobów prowadzenia biznesu stoi wiele wyzwań. Jak na nie odpowiedzieć? W jaki sposób budować z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń? Jak kwestie środowiskowe wpływają na decyzje klientów i biznesu w sektorze nieruchomości? W najnowszym odcinku podcastu innogy ON AIR odpowiedzi na te pytania szukali: Artur Łeszczyński, menedżer ds. rozwoju biznesu w spółce mieszkaniowej Skanska oraz Sylwia Buźniak, ekspertka innogy Polska ds. współpracy z branżą deweloperską.

Spis treści:
Świadomość ekologiczna a strategie biznesowe
Przyszłość aglomeracji miejskich i wyspy ciepła

Świadomość ekologiczna a strategie biznesowe

Zmiany w zachowaniach klientów wpłynęły na zmiany kierunków rozwoju biznesu. Budownictwo, podobnie jak inne branże, zaczęło szeroko inwestować w rozwiązania ekologiczne. Firmy deweloperskie wdrażają technologie efektywne energetycznie, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię potrzebną do wytworzenia produktów i usług. Przykładem takiego rozwiązania są panele fotowoltaiczne, które nie tylko są przyjazne środowisku, ale także przekładają się na niższy rachunek dla mieszkańca.

Według Artura Łeszczyńskiego ze spółki mieszkaniowej Skanska tematy ekologiczne stają się coraz bardziej istotne dla klientów w sektorze nieruchomości: – W bezpośrednich kontaktach z klientami dostrzegamy wrażliwość na kwestie klimatyczne. Prowadzimy cykliczne badania poświęcone komunikacji z nimi. Wskazują one, że w przypadku kilkudziesięciu procent ankietowanych certyfikat BREEAM czy inne systemy oceny budynków pod kątem ich wpływu na środowisko są znane i doceniane. Taka postawa jeszcze nie jest na tyle powszechna, by była wiodącym trendem na rynku, ale biorąc pod uwagę wzrost świadomości społecznej, w najbliższych latach będzie dominować. My już teraz staramy się dostosowywać naszą ofertę do tych wymagań.

Skanska jako grupa zadeklarowała, że do 2045 roku będzie netto zeroemisyjna. Oznacza, że do 2030 roku wyposaży inwestycje w technologie, które będą zmniejszały zużycie energii z sieci na rzecz źródeł własnych, takich, jak panele fotowoltaiczne i pompy ciepła za pomocą których może być ogrzewany budynek i woda dla mieszkańców. Wspólnie z partnerami, takimi jak innogy Polska, Skanska intensywnie zwiększa ilość paneli fotowoltaicznych na istniejących już osiedlach, a w nowych inwestycjach są one integralną częścią planów budowlanych. Do 2030 roku standardem mają stać się również pompy ciepła i rekuperacja.

–  O efektywności energetycznej mówimy już od dawna i cieszymy się, że branża deweloperska nie tylko rozmawia z nami, ale też działa w tym obszarze, na przykład wdrażając rozwiązania z zakresu zielonej energii, które zasilają plac budowy i dzięki którym podczas powstawania nowych nieruchomości znacząco ograniczamy przenikanie dwutlenku węgla do atmosfery. Uważamy, że jest to kierunek, w którym powinniśmy współpracować ramię w ramię. Wspólnymi siłami mamy szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój – komentuje Sylwia Buźniak z innogy Polska.

Przyszłość aglomeracji miejskich i wyspy ciepła

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku przeszło 68% światowej populacji będzie żyło w miastach*. Również w najbliższych latach populacja Warszawy ma przekroczyć liczbę 2 milionów mieszkańców. Migracja ludzi pociągnie za sobą rozrost tkanki miejskiej i dalszą rozbudowę aglomeracji, ale także będzie skutkować intensyfikacją efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła. To zjawisko klimatyczne objawiające się występowaniem wyższej temperatury powietrza w mieście
w porównaniu z otaczającymi go terenami. Wynikające z tego upały czy smog powodują dyskomfort mieszkańców, a tym samym też nowe problemy, z którymi musi się zmierzyć branża budownictwa mieszkaniowego.

Temperaturę można zmniejszać za pomocą roślinności. Planowanie zieleni stało się kluczowe, nie tylko w inwestycjach mieszkaniowych, ale też w infrastrukturze miejskiej – w tym transportowej. Miasto Warszawa rozpoczyna pilotażowo wyściełać torowiska tramwajowe roślinnością zamiast ściółki mineralnej czy kamienistej. To wpływa na ograniczenie hałasu, ale też na zmniejszenie temperatury w mieście.  Roślinność lepiej akumuluje ciepło i tym samym oddaje go mniej, niż beton, stal czy cement. Wzrost zieleni będzie miał pozytywny wpływ na obniżenie temperatury w mieście.

– Ciekawym kierunkiem rozwoju w kontekście efektywności energetycznej miast są spółdzielnie energetyczne. To wciąż temat przyszłości, ale już teraz to zagadnienie i jego potencjał cieszy się sporym zainteresowaniem wśród ekspertów z branży. Łączenie się instytucji w takie jednostki będzie skutkowało dużymi oszczędnościami zarówno dla miast, jak i klientów  – mówi Sylwia Buźniak z innogy Polska.

Szósty odcinek innogy ON AIR będzie ostatnim z tej serii. W grudniu innogy Polska zmienia się w E.ON i program będzie kontynuowany w nowej odsłonie: E.ON Talks. – Nowa seria to jeszcze więcej dyskusji o postawie prośrodowiskowej w biznesie i o tym, jak firmy radzą sobie w drodze do neutralności klimatycznej – zaprasza Joanna Waszak, pomysłodawczyni i prowadząca projekt innogy ON AIR.

Źródło: Grupa innogy.