Informacje dnia

Colliers International podsumowuje rok 2014 na rynku nieruchomości komercyjnych

ID-100145222Rekordowy wzrost podaży na rynku magazynów, duże zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi w tym gruntami rolnymi w związku ze wzmożonym zainteresowaniem mieszkaniami, duża podaż na rynku biur i skupienie się inwestorów na rynku centrów handlowych na mniejszych miastach oraz ścianie wschodniej – to najważniejsze wnioski z najnowszego raportu Colliers International podsumowującego rynek nieruchomości komercyjnych w 2014 r. Na 2015 autorzy raportu przewidują podobne lub nawet lepsze wyniki od ubiegłorocznych.
Najważniejsze informacje z raportu Colliers:
„Gospodarka – tak jak zakładano, wzrost PKB w całym 2014 r. wyniósł ok. 3,3%.
Rynek inwestycyjny – łączny wolumen transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych w 2014 r. przekroczył 3,1 miliarda EUR.
Rynek terenów inwestycyjnych – niskie stopy procentowe i wzmożone zainteresowanie mieszkaniami nadal sprzyjają zakupom ziemi przez inwestorów w sektorze mieszkaniowym.
Rynek biurowy – najemcy wynajęli ponad 1 mln mkw. powierzchni biurowych. Do użytku oddano 580 tys.mkw. biur na sprzedaż i wynajem, dzięki czemu całkowite zasoby biurowe wyniosły 6,9 mln mkw.
Rynek magazynowy – w 2014 r. odnotowano rekordowy poziom nowej podaży: ukończono projekty magazynów o łącznej powierzchn i blisko 1,1 mln.mkw.
Centra handlowe– wzrost zainteresowania ścianą wschodnią Polski, gdzie oddane zostały największe centra handlowe w 2014 r.
Rynek hotelowy – w 2014 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 152 skategoryzowane hotele, oferujące 12 018 miejsc noclegowych w 6 047 pokojach
Prognozy 2015:
Gospodarka – eksperci przewidują, że spowolnienie wzrostu PKB poniżej 3,3 % r/r w I kw. 2015 r. będzie przejściowe.
Rynek inwestycyjny – CI spodziewa się, że wolumen transakcji w 2015 r. będzie porównywalny lub wyższy do odnotowanego w 2014 r.
Rynek gruntów inwestycyjnych – prognozy na 2015 r wskazują na dalszą wysoką dynamikę zakupów gruntów pod nieruchomości mieszkaniowe i magazyny.
Rynek biurowy – nowa podaż planowana do ukończenia w 2015 r. wyniesie ponad 700 tys.mkw. Może nadal rosnąć współczynnik pustostanów.
Rynek magazynowy – w budowie pozostaje 685,5 tys. mkw.,z których ok. 70% jest już wynajęte.
Rynek handlowy –  „powrót” do gry największych aglomeracji. Przewidujemy, że w 2015 r. wzrost podaży będzie wyższy niż w minionym roku.”