Transakcje najmu

Bezrobocie młodych

Wczoraj wieczorem Komisja Europejska zaproponowała nowe zasady operacyjne pozwalające na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów i ich płynnego przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy. Nowe zasady mają dotyczyć inwestycji w dobrej jakości programy stażowe, praktyki zawodowe bazujące na współpracy z pracodawcami oraz zwiększenie mobilności osób młodych. Na te działania Unia chce przeznaczyć 6 miliardów EUR, z czego do Polski ma trafić 200 milionów EUR. Komisja zaproponowała przepisy dotyczące realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Młodych.  Fundusze w ramach tej inicjatywy zostałyby przeznaczone na zapewnienie dobrej jakości staży dla osób młodych, wprowadzenie systemu praktyk zawodowych bazujących na współpracy z pracodawcami, zwiększenie mobilności osób młodych , m.in. przez inicjatywy związane z siecią EURES oraz wprowadzenie w krajach członkowskich gwarancji dla młodych przez zapewnienie, że osoby do 25 roku życia otrzymają ofertę pracy dobrej jakości, możliwość dalszego kształcenia, szkolenia zawodowego lub odbycia stażu w przeciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnej edukacji lub uzyskania statusu bezrobotnego. – Propozycje Komisji Europejskiej to krok w bardzo dobrą stronę, szczególnie inicjatywa dotycząca tworzenia wysokiej jakości programów stażowych dla osób wciąż uczących się. Umożliwi to większej liczbie absolwentów płynne przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy  – komentuje Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. –Istotnym będzie także to, w jaki sposób rozdysponowane zostaną unijne środki oraz nowa alokacja na EFS. Zanim do tego dojdzie, powinny zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne biorące pod uwagę stanowisko pracodawców i przedsiębiorców, gdyż to właśnie oni powinni aktywnie włączyć się w działania proponowane przez KE – dodaje Palikowski.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora