prezenter inwestycji

Atrakcyjne oferty działek na sprzedaż

kowr2017
MUCHOBÓR WIELKI, gm. WROCŁAW

1-muchobor-wielki

powierzchnia I – dz. 1/22 AM-4 o pow. 1,6453 ha
II – dz. 1/17, 1/23 AM-4 o pow. 1,6879 ha
zabudowana Nie
przeznaczenie MPZP
Wg miejscowego planu zagospodarowania:
Działki położone są na terenie oznaczonym symbolami:
A10AG i C1AG.
Dla terenu A10AG (teren aktywizacji gospodarczej), ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

 1. handel hurtowy i detaliczny,
 2. usługi rzemiosła,
 3. obsługa pojazdów mechanicznych,
 4. hotele i restauracje (sekcja H),
 5. pośrednictwo finansowe (sekcja J),
 6. obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów (sekcja K),
 7. pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna, indywidualna – sekcja O, z wyjątkiem odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych (dział 90),
 8. usługi administracji, zespoły biurowe,
 9. tereny składów, magazynów, baz budowlanych,
 10. obiekty produkcyjne i produkcyjno – usługowe.

Dla terenu C1AG (teren aktywizacji gospodarczej) ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

 1. hotele i restauracje (sekcja H),
 2. pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna, indywidualna – (sekcja O), z wyjątkiem odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych (dział 90),
 3. zieleń.

Dla terenu C1AG (teren aktywizacji gospodarczej) ustala się następujące przeznaczenie uzupełniające:
obiekty mieszkalne związane bezpośrednio z dozorem nad działalnością wymienioną w przeznaczeniu podstawowym do 10% powierzchni terenu.

przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: wrocławski
 • gmina: Wrocław
 • obręb i nr działki: Muchobór Wielki,
 1. – dz. 1/22 AM-4 o pow. 1,6453 ha
 2. – dz. 1/17, 1/23 AM-4 o pow. 1,6879 ha
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: Wrocław- 9 km
 • drogi AOW: nr S8 – 500m
 • dworzec kolejowy: Dworzec kolejowy we Wrocławiu – 11 km
 • lotniska nazwa: Wrocław Strachowice – 4 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność:
 • woda:
 • gaz:
 • kanalizacja:
Szczegółowy opis nieruchomości dz. 1/17 AM-4 obręb Muchobór Wielki, gmina Miasto Wrocław stanowi rów melioracyjny.
Nieruchomości znajdują się na terenie i w obszarze oddziaływania stanowiska archeologicznego nr 1/41/80-27 AZP – osada z neolitu, epoki brązu okresu wpływów rzymskich, z wczesnego i późnego średniowiecza, częściowo wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 213/300/Arch/1970 z dnia 25.11.1970 r., co implikuje konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Uwarunkowania otoczenia/ sąsiedztwo Działka znajduje się w odległości 500 m od Autostradowej Obwodnicy Wrocławia S8. Do centrum miasta Wrocławia jest 9 km, natomiast do lotniska są 4 km.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Stanowisko archeologiczne
Kontakt Anna Hucał
tel: (71) 35 63 919 wew. 866
e-mail: ahucal@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
KADŁUB, GMINA MIĘKINIA
JUSZCZYN, GMINA ŚRODA ŚLĄSKA

2-kadlub

powierzchnia dz. nr 156/5, 156/7 AM-3 obręb Kadłub, gmina Miękinia oraz dz. nr 194/1, 196 AM-2 obręb Juszczyn, gmina Środa Śląska, powierzchnia 111,1883 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP, DWZ¹
MPZP:
dz. nr 156/5 położona jest na terenie aktywności gospodarczej [3.AG], działka znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej, w rejonie działki przebiega linia elektroenergetycznadz. nr 156/7 położona jest na terenie aktywności gospodarczej [3.AG], działka znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej

dz. nr 194/1 położona jest na terenie aktywności gospodarczej [1PU] oraz we fragmencie na terenie drogi głównej ruchu przyśpieszonego – droga krajowa nr 94, działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej

dz. nr 196 położona jest na terenie aktywności gospodarczej [2PU], działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej

przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: średzki
 • gmina: Miękinia
 • obręb: Kadłub, nr ewid. działek: 156/5, 156/7 AM-3
 • gmina: Środa Śląska
 • obręb: Juszczyn, nr ewid. działek: 194/1, 196 AM-2
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – ok. 26 km
 • miasta powiatowego: centrum Środy Śląskiej – ok. 7 km
 • drogi wojewódzkiej, krajowej lub autostrady oznaczenie: DK94 – bezpośrednie sąsiedztwo
 • dworzec kolejowy / stacja kolejowa: Środa Śląska– ok. 10 km
 • lotnisko nazwa: Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. Mikołaja Kopernika – ok. 18 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: b.d.
 • woda: b.d.
 • gaz: b.d.
 • kanalizacja: b.d.
 • telekomunikacja: b.d.
Szczegółowy opis nieruchomości Nieruchomość położona na pograniczu gmin Miękinia i Środa Śląska, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 94. Kształt nieruchomości regularny. Nieruchomość w granicach legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Uwarunkowania otoczenia/ sąsiedztwo W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się niezainwestowane grunty położone w granicach LSSE, droga nr 94 oraz zabudowania wsi Kadłub, natomiast nieco dalej, w odległości około 900 m na zachód zainwestowały m. in. Basf Sp. z o.o., Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Brak
Kontakt Michał Białopiotrowicz
tel.: 71/ 35-63-919 wew. 513
e-mail: mbialopiotrowiczl@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
BIELANY WROCŁAWSKIE

3-bielany-wroclawskie

powierzchnia
 • działka nr ewid. 282/68 AM-1 11,6769 ha
 • działka nr ewid. 282/62 AM-1 5,7862 ha
 • działka nr ewid. 283/28 AM-1 3,4200 ha
 • działka nr ewid. 283/31 AM-1 11,5945 ha
 • działka nr ewid. 293/3 AM-1 22,4136 ha
 • działka nr ewid. 294/3 AM-1 10,2780 ha
 • działka nr ewid. 294/6 AM-1 8,8483 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP, DWZ¹
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Bielany Wrocławskie , przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem AG: aktywność gospodarcza z urządzeniami towarzyszącymi.
przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: wrocławski
 • gmina: Kobierzyce
 • obręb i nr działki/ek: Bielany Wrocławskie, nr działek: 282/68, 282/62, 283/28, 283/31, 293/3, 294/3, 294/6 AM-1
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – 10 km
 • drogi krajowej lub autostrady oznaczenie: autostrada A4 – 3 km
 • dworzec kolejowy: Dworzec Kolejowy we Wrocławiu – 10 km
 • lotniska nazwa: Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika – 14k m
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: tak
 • woda: tak
 • gaz: tak
 • kanalizacja: tak
Szczegółowy opis nieruchomości Kobierzyce to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin w regionie. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Logistycznej, w obszarze Podstrefy Wrocław- Kobierzyce, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Wisłosan. Dużym atutem gruntów położonych w Bielanach Wrocławskich jest ich bliskie sąsiedztwo z miastem Wrocław, jak również usytuowanie w pobliżu jednego z najważniejszych na Dolnym Śląsku węzłów komunikacyjnych. Niniejsze nieruchomości usytuowane są w zachodniej części obrębu Bielany Wrocławskie. Działki są niezabudowane, teren natomiast jest płaski.
Uwarunkowania otoczenia / sąsiedztwo W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowych działek znajduje się m.in. park technologiczny Prologi, magazyny Amazon, fabryka glukozy i syropu skrobiowego Cargil, jak również fabryka firmy Cadbury Wedel Poland. Od strony północnej znajduje się droga krajowa nr 35, ok. 2 km od skrzyżowania obwodnicy autostradowej z Autostradą A-4.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Brak ograniczeń w użytkowaniu
Kontakt Anna Hucał
tel: (71) 35 63 919 wew. 866
e-mail: ahucal@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
M. JAWOR, OBRĘB GOSPODARSTWO
powierzchnia 4/23 i 4/35 AM-1 – pow. 133,0793 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP
Zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego (uchwała RM w Jaworze nr XXXIII/198/2016 z dnia 30.11.2016 r.) działki wskazano jako:

 • 4/23 AM-1 – P/U3, P/U5 – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów; tereny zabudowy usługowej; KDL2 – droga publiczna kl. L, KDZ1 – droga publiczna kl. Z, E2 – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (trafostacje, GZP – główny punkt zasilania);
 • 4/35 AM-1 P/U3 – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów; tereny zabudowy usługowej

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora (uchwała nr XIII/70/2015 z dnia 26.08.2015 r. przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolami:
AG – tereny aktywności gospodarczej.

przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: jaworski
 • gmina: m. Jawor
 • obręb i nr działki: 4/23, 4/35 AM-1 obręb Nr 001 Gospodarstwo
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – 70 km
 • drogi krajowej – bezpośrednio
 • autostrada A4 – 10 km
 • lotniska nazwa: Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika- 70 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: tak
 • woda: tak
 • gaz: tak
 • kanalizacja: tak
Szczegółowy opis nieruchomości Kompleks gruntów, o łącznej pow. ponad 130 ha, położony w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta Jawor, około 70 km na zachód od miasta Wrocławia. Nieruchomość usytuowana jest po wschodniej stronie ul. Cukrowniczej i zachodniej stronie drogi krajowej nr 3, w odległości ok. 4,0 km od centrum Jawora, na północny-wschód od drogi wojewódzkiej nr 363 i w odległości ok. 10 km od autostrady A4 (odcinek Legnica-Wrocław). W odległości ok. 1,2 km znajduje się czynna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice-Legnica.
W bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od kompleksu został zaplanowany i jest realizowany przebieg drogi ekspresowej S-3 (fragment trasy międzynarodowej E65).
Uwarunkowania otoczenia / sąsiedztwo Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie kompleksów gruntów użytkowanych rolniczo, zabudowy gospodarczej (siedziba Przedsiębiorstwa Rolnego PEGROL Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, siedziba Agroland Sp. z o.o. – skup i sprzedaż zbóż i rzepaku oraz handel środkami ochrony roślin, teren byłej cukrowni „Jawor”). Na zachód od przedmiotowej nieruchomości, po przeciwnej stronie ulicy Cukrowniczej rozpoczęły się prace budowlane na potrzeby realizacji nowej inwestycji.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ograniczonego użytkowania (dz. nr 4/23) oraz linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą techniczną (dz. nr 4/23 i 4/35).
Czasowe zajęcie dz. nr 4/23 w ramach prac prace budowlanych związanych z przebudową kolizji istniejących sieci uzbrojenia terenu(pow. czasowego zajęcia wynosi 0,2140 ha).
Kontakt Dominika Ochlik-Nowicka
tel.: (71) 35 63 919 wew. 855
e-mail: dochlik@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
ZGORZELEC, GMINA ZGORZELEC
powierzchnia dz. nr 2/7 AM-8, powierzchnia 10,8640 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP, DWZ1
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Zgorzelec Wschód dla terenu pomiędzy ulicą Bohaterów II AWP, a linią kolejową, przyjętą Uchwałą Nr 6/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 32 z dnia 10 lutego 2011 r., poz. 406), dz. nr 2/7 AM-8, obręb 0008-VIII, gmina gmina Zgorzelec oznaczona jest symbolami: 2PU – przeznaczona pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz 1ZP – przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej.
przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: zgorzelecki
 • miasto: Zgorzelec
 • obręb: 0008-VIII, nr ewid. działki: 2/7 AM-8
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – ok. 165 km
 • miasta powiatowego: centrum Zgorzelca – ok. 1 km
 • drogi wojewódzkiej, krajowej lub autostrady oznaczenie: DK30 – ok. 1 km, autostrada A4 – ok. 3 km
 • dworzec kolejowy / stacja kolejowa: dworzec kolejowy Zgorzelec– ok. 2 km
 • lotnisko nazwa: Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. Mikołaja Kopernika – ok. 162 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: b.d.
 • woda: b.d.
 • gaz: b.d.
 • kanalizacja: b.d.
 • telekomunikacja: b.d.
Szczegółowy opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Zgorzelec, w niedalekim sąsiedztwie drogi krajowej nr 30 oraz autostrady A4, nieopodal przejścia granicznego. Kształt działki nieregularny. Nieruchomość w granicach legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Uwarunkowania otoczenia / sąsiedztwo Nieruchomość jest przedmiotem obowiązującej umowy dzierżawy, położona w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Brak
Kontakt Michał Białopiotrowicz
tel.: 71/ 35-63-919 wew. 513
e-mail: mbialopiotrowiczl@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
ZABRODZIE I, II, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE

4-zabrodzie

powierzchnia Sprzedawane będą 2 nieruchomości obejmujące działki nr:

 1. 30/1, 31/3 AM-1 – pow. 4,9331 ha
 2. 31/1, 33/1, 30/3 AM-1 – pow. 9,5835 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16.12.1996 r.) działki:
nr 30/1 i 31/3 AM-1 wskazano jako tereny upraw rolnych – kierunkowe rezerwy terenów zainwestowanych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2007 r.) działki:
dz. 31/1, 33/1, 30/3 AM-1 wskazano jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (uchwała Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany SUiKZP gminy Kąty Wrocławskie) ww. działki wskazano jako:
AG – tereny o dominującej funkcji aktywności gospodarczej.

przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: wrocławski
 • gmina: Kąty Wrocławskie
 • obręb i nr działki:
  1. 30/1, 31/3 AM-1 – pow. 4,9331 ha
  2. 31/1, 33/1, 30/3 AM-1 – pow. 9,5835 ha
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – 8 km
 • drogi krajowej lub autostrady oznaczenie: – autostrada A4 – 2 km
 • dworzec kolejowy: Dworzec Kolejowy we Wrocławiu – 9 km
 • lotniska nazwa: Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika – 15 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: tak
 • woda: tak
 • gaz: tak
 • kanalizacja: tak
Szczegółowy opis nieruchomości Nieruchomości położone są przy granicy miasta Wrocławia, na zachód od ulicy Kwiatkowskiego. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej oraz elektroenergetycznej.
Nieruchomość graniczy z wydzieloną geodezyjnie drogą główną (oś inkubacji). Docelowo obsługa komunikacyjna terenu zapewniona zostanie poprzez projektowany na terenie gminy Kąty Wrocławskie układ dróg lokalnych.
Uwarunkowania otoczenia / sąsiedztwo Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi istniejąca zabudowa usługowo-produkcyjna oraz niezagospodarowane grunty o przeznaczeniu inwestycyjnym. Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Wrocławia zapewnia dogodny dostęp do szerokiego wachlarza usług, terenów rekreacyjnych i sportowych.
W dalszym sąsiedztwie znajduje się AOW A8 – około 2 km od granicy nieruchomości oraz Park Handlowy Bielany – około 3 km od granicy nieruchomości.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu
 1. przez teren nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą techniczną
 2. przez teren nieruchomości przebiega wydzielony geodezyjnie rów melioracyjny oraz linia elektroenergetyczna 110 kV wraz ze strefą techniczną
Kontakt Dominika Ochlik-Nowicka
tel.: (71) 35 63 919 wew. 855
e-mail: dochlik@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
JUSZCZYN, GMINA ŚRODA ŚLĄSKA

juszczyn

powierzchnia dz. nr 195 AM-2 obręb Juszczyn, gmina Środa Śląska, powierzchnia 7,6966 ha
zabudowana nie
przeznaczenie MPZP, SUiKZP, DWZ1
MPZP:

dz. nr 195 położona jest na terenie aktywności gospodarczej [2PU], działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej

przewidywany termin sprzedaży 2017 r.
lokalizacja
 • województwo: dolnośląskie
 • powiat: średzki
 • gmina: Środa Śląska
 • obręb: Juszczyn, nr ewid. działki: 195 AM-2
odległość do najbliższego
 • miasta wojewódzkiego: centrum Wrocławia – ok. 26 km
 • miasta powiatowego: centrum Środy Śląskiej – ok. 7 km
 • drogi wojewódzkiej, krajowej lub autostrady oznaczenie: DK94 – bezpośrednie sąsiedztwo
 • dworzec kolejowy / stacja kolejowa: Środa Śląska– ok. 10 km
 • lotnisko nazwa: Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. Mikołaja Kopernika – ok. 18 km
media na nieruchomości lub w pobliżu
 • elektryczność: b.d.
 • woda: b.d.
 • gaz: b.d.
 • kanalizacja: b.d.
 • telekomunikacja: b.d.
Szczegółowy opis nieruchomości Nieruchomość położona na pograniczu gmin Miękinia i Środa Śląska, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 94. Kształt nieruchomości nieregularny. Nieruchomość w granicach legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Uwarunkowania otoczenia / sąsiedztwo W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się niezainwestowane grunty położone w granicach LSSE, droga nr 94 oraz zabudowania wsi Kadłub, natomiast nieco dalej, w odległości około 900 m na zachód zainwestowały m. in. Basf Sp. z o.o., Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu Brak
Kontakt Michał Białopiotrowicz
tel.: 71/ 35-63-919 wew. 513
e-mail: mbialopiotrowiczl@anr.gov.pl
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław

nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora