Konferencje

Jak internet wpływa na codzienność polskich miasteczek i wsi? Nexera prezentuje raport #RegionyNEXERY2022

Konferencja NEXERY_1
Czy szybki internet ułatwia kontakty z urzędami? Czy wpływa na chęć przeprowadzki z dużych aglomeracji do małych miasteczek i wsi? Jakie znaczenie w codziennym życiu ma dostęp do szerokopasmowego łącza? Nexera, wraz z GfK Polonia, zapytała o to mieszkańców terenów, na których operator buduje i rozwija infrastrukturę światłowodową. Oparty na wynikach badania raport #RegionyNEXERY2022 to już czwarta edycja autorskiego opracowania, jednak po raz pierwszy wydana wyłącznie w formie cyfrowej zgodnie z proekologicznym podejściem paperless.

Spis treści:
Kierunek – miasteczko lub wieś
Mieszkańcy chcą pracować zdalnie
Korzystanie z e-urzędu – proste, a nawet prostsze
Lekcja z edukacji online
Internet głównym źródłem wiedzy – także o ekologii
Nota metodologiczna

– Od początku naszej działalności badamy cyfrowe trendy oraz wpływ internetu na codzienność mieszkańców Regionów Nexery1, ponieważ chcemy, aby nasze usługi były z jednej strony jak najbardziej dopasowane do potrzeb użytkowników, a z drugiej – stawały się impulsem do rozwoju małych miasteczek i wsi. Od czterech lat obserwujemy rosnące znaczenie internetu w życiu badanych, a co za tym idzie wzrost wymagań w stosunku do jakości łączy. W 2019 roku tylko 9 proc. ankietowanych deklarowało posiadanie łącza o prędkości ponad 100 Mb/s – obecnie ten odsetek wzrósł do 51 proc. Z pewnością popyt na szybkie sieci szerokopasmowe będzie jedynie wzrastał – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Kierunek – miasteczko lub wieś

Z badania Nexery wynika, że – podobnie jak rok temu – niemal co trzeci młody mieszkaniec planuje przeprowadzkę w ciągu trzech lat. Prawie identyczne wyglądają wyniki ogólnopolskiej ankiety firmy – w całym kraju 30 proc. młodszych obywateli myśli o zmianie miejsca zamieszkania. Co ciekawe, dostęp do szybkiego internetu jest dla 42 proc. badanych czynnikiem, dzięki któremu ludzie z miast będą chcieli przeprowadzać się do mniejszych miejscowości. Według respondentów jest on praktycznie tak samo istotny, jak możliwość spędzania wolnego czasu blisko natury i ważniejszy niż aktywny samorząd.

Mieszkańcy chcą pracować zdalnie

Kolejnym kluczowym argumentem, który, według badanych, przemawia za relokacją do miasteczka lub wsi, jest możliwość pracy zdalnej. 55 proc. respondentów uznało, że szybki internet poprawia jakość ich życia przede wszystkim w obszarze „home office”. To aż o 11 punktów procentowych więcej niż wśród Polaków ogółem. Podczas gdy dla mieszkańców dużych miast praca zdalna oznacza głównie wygodę i oszczędność czasu, dla zamieszkujących miasteczka i tereny wiejskie elastyczne modele wykonywania swoich obowiązków służbowych są realną szansą na rozwój zawodowy i lepiej płatną pracę.
– Nie dziwi nas fakt, że większość respondentów z Regionów Nexery docenia możliwość pracy zdalnej, deklarując chęć wykonywania swoich obowiązków służbowych z domu. Jednocześnie znikoma część badanych przez nas firm na dużą skalę wprowadziła tę formę pracy, a tylko 21 proc. z nich przyznaje, że po zakończeniu pandemii zatrudnieni będą w jakiejś formie mogli pracować z domu. Natomiast większość (61 proc.) nie przewiduje takiej opcji. Pracodawcy, którzy nie zaoferują kandydatom elastycznych modeli zatrudnienia, mogą stracić na atrakcyjności na dzisiejszym rynku pracy – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery.

Korzystanie z e-urzędu – proste, a nawet prostsze

Szybki internet znacząco ułatwia kontakty z urzędami – taką opinię wyraziło 45 proc. badanych mieszkańców Regionów Nexery. Ponadto, coraz więcej (75 proc.) urzędników ocenia zgłaszanie spraw administracyjnych online jako proste, co daje wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku. Co ciekawe, takiego zdania jest jeszcze więcej badanych użytkowników (84 proc.). To oznacza, że korzystający z e-urzędów pozytywniej oceniają ich funkcjonowanie, niż sami urzędnicy, Największe bariery w załatwianiu spraw urzędowych przez internet to, według obu grup, brak wiedzy o e-usługach urzędu oraz fakt, że ludzie nadal preferują osobiste wizyty w placówkach administracyjnych.

Lekcja z edukacji online

Nexera zapytała nauczycieli o to, w jakich obszarach widzą możliwość wykorzystania umiejętności zdobytych podczas nauki online w postcovidowej rzeczywistości. Pierwsze miejsce, z wynikiem 34 proc. zajęły ex aequo konsultacje dla uczniów online i zebrania służbowe w szkołach (to o 9 punktów procentowych więcej niż w 2021 r.). Trzecią w rankingu (33 proc. odpowiedzi) okazała się możliwość transmitowania lekcji dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogli znaleźć się w klasie.
– Co ciekawe, zapytani o szkolenia i podnoszenie kwalifikacji ankietowani pedagodzy wykazują się dużą samodzielnością. Najwięcej, bo 39 proc. badanych, odpowiedziało, że doskonalili się sami, wyszukując potrzebne materiały w internecie. Prawie 1/3 nauczycieli deklarowała rozwój swoich kompetencji podczas nieformalnych spotkań w gronie znajomych i innych nauczycieli (o 10 punktów procentowych w skali r/r). Natomiast znaczny spadek wystąpił w poziomie uczestnictwa ankietowanych w kursach internetowych – z 42 proc. wskazań w 2021 roku do tylko 29 proc. odpowiedzi w najnowszym raporcie. Z jednej strony badani przez nas nauczyciele mają za sobą aż dwa lata doświadczeń związanych z edukacją zdalną i podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji.
Z drugiej natomiast, tak znaczące różnice rok do roku mogą świadczyć o braku odpowiednich szkoleń dopasowanych do aktualnych potrzeb pedagogów, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – mówi Paweł Biarda, Członek Zarządu Nexery.

Internet głównym źródłem wiedzy – także o ekologii

Aż 50 proc. ankietowanych mieszkańców Regionów Nexery docenia szybki internet ze względu na łatwość poszerzania wiedzy – także na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Z badań operatora wynika również, że tradycyjne źródła informacji o ekologii są coraz mniej popularne. Zdecydowana większość (71 proc.) respondentów zdobywa główne przekazy o ochronie środowiska z różnego rodzaju publikacji w internecie – to o 7 punktów procentowych więcej niż w porównaniu z ogółem Polaków. Badani za to coraz rzadziej wskazują telewizję jako podstawowe źródło wiedzy na tematy ekologiczne – w tym zakresie nastąpił spadek z 59 proc. w 2021 roku do 45 proc. w bieżącym roku. Tylko 20 proc. ankietowanych czyta o ochronie środowiska w prasie – o 10 punktów proc. mniej r/r.
– Mobilność, praca, wiedza, ale także rozwój kompetencji, usprawnienia w edukacji czy łatwiejszy kontakt z urzędami – to tylko niektóre z możliwości, jakie otwiera powszechny i równy dostęp do cyfrowego świata. Dostęp do szybkiego internetu jest według naszego badania niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na codzienność polskich miasteczek i wsi oraz jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych mieszkańców dla Regionów Nexery – podsumowuje Jacek Wiśniewski.

Nota metodologiczna

Raport #RegionyNEXERY2022 to czwarta edycja autorskiego badania Nexery, które zostało zrealizowane przez firmę GfK w styczniu 2022 r. Jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. Badanie przeprowadzono w pięciu grupach docelowych – wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników z Regionów NEXERY – w sumie 1600 ankiet, oraz reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie obywateli n=1000.

 

Źródło: NEXERA.